Menu
Michał  Bodziuch

Trener personalny

Michał Bodziuch

Ukończyłem studia z Fizjoterapii. Moje doświadczenie w pracy z pacjentem i wiedza zdobyta na studiach, pomaga mi prowadzić treningi w sposób bezpieczny i skuteczny, zgodny z anatomią i biomechaniką ciała człowieka.

Uczestniczyłem w wielu kursach z zakresu fizjoterapii (m.in. pinoterapia, kinesiotaping, MTG i terapia punktów spustowych) oraz treningu personalnego (m.in. trening funkcjonalny, zaawansowany trening siłowy, trening z TRX i kettelbells, programowanie treningu siłowego) i medycznego (BODYWORK, BLACKROLL THERAPY).